Ventilatie

Ventileren, allemaal goed en wel. Maar ventileren kost geld, waarom zou ik dan investeren in een ventilatiesysteem? Wel, omdat de wet het ons voorschrijft. Sinds 1 januari 2006 verplicht de EPB-regelgeving de integratie van een ventilatiesysteem in een nieuwbouwwoning of in een grote renovatie. Daarnaast is er de ventilatienorm (NBN D50-001), die de regels van de goede praktijk oplegt. Indirect impliceert dit ook al de noodzaak tot ventileren. In Wallonië is ventileren bij een nieuwbouw verplicht sinds 1996 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt de code van de goede praktijk, gebaseerd op de ventilatienorm.

Ventilatie

Dagelijks wordt de lucht binnenshuis vervuild door de bewoners (ademen, transpireren) hun activiteiten (koken, douchen, roken en stoken), door bouwproducten (verf, lijm, vernis, ...) en het interieur (Radon, vluchtige schadelijke stoffen, ...).

Al deze bronnen van verontreiniging dragen bij tot een slecht binnenklimaat. Door het steeds meer luchtdicht bouwen blijven vocht, CO2 en allerlei stoffen die allergieën kunnen veroorzaken, in de woning hangen. Daarom dient u regelmatig en correct te ventileren.

Veel mensen denken echter dat een tijdje het raam openzetten wel afdoende is. Het effect daarvan is slechts van tijdelijke aard en kost (te) veel energie. Een continue en gecontroleerde ventilatie is de enige efficiënte manier om een gezond binnenklimaat te verkrijgen.

Gecontroleerd ventileren
We kunnen lucht niet stockeren, dus in = uit. Willen we ergens lucht toevoeren, dan moet er een mogelijkheid zijn tot afvoer. Willen we afvoeren, dan moet er ook een toevoer zijn, een principe dat we kamer per kamer én ook op het niveau van de volledige woning moeten volgen.

Voor een optimale luchtkwaliteit zou men in elke ruimte verse toevoerlucht moeten aanvoeren en gelijktijdig vervuilde lucht moeten afvoeren.

Omdat al die lucht ook moet worden opgewarmd kost dit erg veel energie, vandaar dat de wetgever een eenvoudiger systeem aanhangt: Verse lucht wordt toegevoerd in ’droge‘ ruimten’‘’’; verontreinigde lucht wordt afgevoerd uit ’natte‘ ruimten.